Sponsorzy mogą zaprezentować swoje produkty i towary na koncercie finałowym lub w przerwie rozdzielającej koncert finałowy od części koronacyjnej miss. W tylnej części scenografii znajdują się banery zawierające znaki graficzne sponsorów. 
Uzupełnieniem tej wspaniałej reklamy jest folder wydawany na okoliczność Koncertu Finałowego. W folderze pośród wspaniałych i pięknych uczestniczek konkursu znajdują się reklamy sponsorów, które zawierają szczegółowe opisy ich działalności. Folder jest doskonałą formą reklamy, ponieważ jest on przechowywany przez wiele lat wśród uczestniczek konkursu, ich rodzin, znajomych a także sponsorów. 
Dużą rolę w promocji firm sponsorujących jest zamieszczenie znaków firmowych sponsorów na plakacie obwieszczającym finał wyborów. Lokalne media prasowe i radiowe nagłaśniają imprezę reklamując również sponsorów wyborów miss. 
Przy okazji konkursu wydajemy kalendarz planszowy z uczestniczkami konkursu oraz fotografiami z koncertu finałowego. Sponsorzy mogą czynnie uczestniczyć w jego tworzeniu zamieszczając w nim swoje reklamy stosowne do wkładu finansowego.
Wybory Miss są wielkim wydarzeniem w naszym regionie i wywołują duże zainteresowanie mieszkańców. 
Zapraszamy do czynnego udziału w naszym przedsięwzięciu.