Jacek Piotr Nowak

Nabór: .......................................
Do wyborów Miss Ziemi Jurajskiej i Świętokrzyskiej mogą się zgłaszać
dziewczęta i kobiety w wieku od 15 do 25 lat.
W wyborach mogą brać udział kandydatki z innych regionów w których
niema konkursów piękności.
Zgłoszenia można kierować telefoniczni / w godzinach 10.00 – 18.00 /
tel.034/366 55 00; 0/602 265 998.
Po telefonicznym kontakcie należy osobiście wypełnić ankietę
w Częstochowskiej Agencji Fotograficznej.
Do ankiety należy dołączyć swoją fotografię. Dziewczęta które nie są pełnoletnie muszą przyjść z jednym z rodziców, celem złożenia podpisu pod dokumentem umożliwiającym wzięcie udziału w wyborach przez córkę.